Ταυτόχρονα στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βοηθούν την Αίγυπτο στον τομέα του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εξασφάλισης ασφάλειας στη χερσόνησο του Σινά, καθώς και θα προμηθεύουν ανταλλακτικά στις ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου και θα εξασφαλίζουν «την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους».