Οι αδελφοί Ογκύστ και Λουί έχτισαν στην πόλη ένα μεγάλο σπίτι, προκειμένου να ζήσουν σε αυτό. Αλλά το 1899 αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε αίθουσα κινηματογράφου, όπου ξεκίνησαν να προβάλουν τις δικές τους ταινίες.