Οι νέοι κανόνες δεν ισχύουν για στρατιωτικούς, αστυνομία και δικαστικά όργανα. Εκεί παραμένει αναγκαστική η στολή, η οποία δεν προβλέπει την ύπαρξη μουσουλμανικής μαντίλας.

Επίσης ακόμα και στα δημόσια ιδρύματα μπορούν να στερήσουν το δικαίωμα να καλύπτει το κεφάλι σε υπάλληλο, εάν τα καθήκοντά της απαιτούν να φορά εξειδικευμένη μορφή ενδυμασίας.

Μέρος του πληθυσμού της Τουρκίας θεωρεί ότι η άρση της απαγόρευσης είναι ένα βήμα προς τον εξισλαμισμό της χώρας.