Οι ειδικοί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πιστεύουν ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας θα περιορίζεται από την αδύναμη οικονομική συγκυρία, την αύξηση της εκροής κεφαλαίου, τη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς και την ανεπαρκή αύξηση των επενδύσεων.

Το ΔΝΤ επίσης άλλαξε κάπως τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Αναμένεται ότι φέτος αυτός ο δείκτης θα είναι 2,9% και όχι 3,2%, όπως υπολογίστηκε νωρίτερα. Κατα την άποψη του ΔΝΤ, το 2014 η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3,6%.

Αναφέρεται ότι ο λόγος της αναθεώρησης της πρόβλεψης είναι η εξασθένιση των αναπτυσσόμενων οικονομιών.