Συγκεκριμένα, στο νέο χαρτονόμισμα θα εμφανιστεί τρισδιάστατη μπλε ταινία, η οποία θα είναι ενσωματωμένη στο χαρτί, και όχι εκτυπωμένη πάνω σε αυτό. Γυρίζοντας το χαρτονόμισμα θα μπορεί να δει κανείς, πώς οι μικρές καμπάνες που απεικονίζονται στην ταινία μετατρέπονται στον αριθμό 100.

Οι καινοτομίες αύξησαν το κόστος παραγωγής του χαρτονομίσματος από 11 σε 14 σεντς.

Το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων είναι αυτό που παραχαράσσεται περισσότερο εκτός των ΗΠΑ. Το 2012 στις ΗΠΑ είχαν κατασχεθεί πλαστά χαρτονομίσματα αξίας $9,7 εκατ., στο εξωτερικό - $56,8 εκατ.