Η έγκαιρη και επιτυχής εκπλήρωση του στόχου της εξάλειψης των χημικών όπλων στη Συρία σύμφωνα με το καθορισμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα δεν εξαρτάται μόνο από τις ενέργειες της συριακής κυβέρνησης.

«Γι΄αυτό καλούμε επισταμένα όλους, όσους διαθέτουν τις σχετικές δυνατότητες, να ασκήσουν την απαραίτητη πίεση στις διάφορες ομάδες της ένοπλης αντιπολίτευσης στη Συρία», - είπε ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.