«Η πιο οξεία φάση της κρίσης έχει ξεπεραστεί. Όμως δεν πρέπει να αναμένουμε μια ταχεία εξυγίανση της παγκόσμιας οικονομίας. Τα προβλήματα του υπάρχοντος οικονομικού μοντέλου φέρουν διαρθρωτικό και παρατεταμένο χαρακτήρα», δήλωσε ο Πούτιν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του APEC αφιερωμένο στους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο μακροπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του «πραγματικού τομέα», τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.