«Αν μιλάμε για τον ηλιακό άνεμο, τότε δεν φαίνονται σημαντικές αλλαγές σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις των προηγούμενων 10 ετών ή των προπροηγούμενων 10 ετών, ο Ήλιος συμπεριφέρεται περίπου το ίδιο, και αν θα αρχίσει να αυξάνεται η θερμοκρασία στη Γη, αυτό δεν θα είναι εξαιτίας του Ήλιου», - είπε ο επιστήμονας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις προβλέψεις που έγιναν σύμφωνα με παρατηρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν εντός μισού ή ενός έτους, επειδή αυτά τα χρονικά διαστήματα είναι πολύ μικρά.