«Το σχέδιο ήταν να καταστραφούν δύο κατηγορίες υλικών, και αυτό να επιτευχθεί σήμερα», - δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μία από τις κατηγορίες περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για την παραγωγή των όπλων, ενώ η δεύτερη κατηγορία είναι τα ίδια τα όπλα.