«Πρόσφατα ανακαλύψαμε, ότι ορισμένα άτομα προετοιμάζουν δολιοφθορά σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, τους επιτρέψαμε να συνεχίσουν την προετοιμασία τους, ώστε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. Η σύλληψή τους ήταν έγκαιρη, και τώρα γίνεται ανάκριση», - δήλωσε ο Σαλέχι. Σε ποια εγκατάσταση προετοιμαζόταν η δολιοφθορά, ο ίδιος δεν διευκρίνησε.