Το 51,7% των ψηφισάντων στο δημοψήφισμα καταψήφισαν την κατάργηση, ενώ το 48,3% ήταν υπέρ.
Η παρούσα κυβέρνηση πιστεύει ότι η συντήρηση της Γερουσίας είναι πολύ ακριβή.

Οι υποστηρικτές της ιρλανδικής Γερουσίας, έκαναν λόγο για την αναμόρφωση του Σώματος, ώστε η Κυβέρνηση να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ελεγχόμενη.