Την επόμενη εβδομάδα, μια ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων θα έφθανε στις Βρυξέλλες για να τη συνέχιση της διαβούλευσης επί της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, αλλά η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι, με την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων δεν μπορεί να στείλει ομάδα εμπειρογνωμόνων σε πλήρη σύνθεση.

Την Τρίτη, οι αμερικανικές αρχές είχαν πρόβλημα στην έγκριση του προϋπολογισμού.