Σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΟΑΧΟ για την καταστροφή των χημικών όπλων στη Συρία, η Δαμασκός έπρεπε εντός επτά ημερών μετά από τις 27 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει επιπρόσθετες πληροφορίες για τα χημικά της οπλοστάσια. Τα πρώτα στοιχεία η Συρία τα παρέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Νεσίρκι, οι επιπρόσθετες πληροφορίες θα εξεταστούν από τον ΟΑΧΟ στο εγγύς μέλλον.