«Είναι πιθανό ότι κάπου, σε βάθος 10-20 μέτρων, ίσως και περισσότερο, υπάρχει μια βαθιά βιόσφαιρα και, κατά διαστήματα, το συσσωρευμένο μεθάνιο εξέρχεται στην επιφάνεια» - σχολίασε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον επιστήμονα, οι περιστασιακές εκροές μεθανίου στην ατμόσφαιρα του Κόκκινου Πλανήτη καταγράφονται με περιοδικότητα μερικών ετών.