Διευκρίνισε, ότι σε ενδεχόμενη μεταφορά της παραγωγής, το κόστος για κάθε σκάφος μπορεί να μειωθεί κατά 40%.