Οι τόσο μεγάλης κλίμακας ασκήσεις διεξάγονται για δεύτερη φορά. Κύριος σκοπός τους είναι να προετοιμάσεουν τον πληθυσμό και τα όργανα εξουσίας για δράση σε εμπόλεμες συνθήκες και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Για κάθε περιοχή έχει καθοριστεί ειδικό σενάριο.

Θέμα ενός απ’ αυτά είναι η είδηση ​​για το θάνατο 50 και πάνω ανθρώπων λόγω της διαρροής χλωρίου σε εργοστάσιο της πόλης Τιουμέν.