Ο Τσούρκιν επιβεβαίωσε, ότι αυτό το ψήφισμα δεν δίνει κανένα περιθώριο για προσφυγή στο άρθρο 7 του καταστατικού του ΟΗΕ, που θα δικαιολογούσε την επιθυμία για χρήση βίας κατά της Συρίας. Ο διπλωμάτης εξήγησε ότι αν χρησιμοποιηθούν ξανά χημικά όπλα, για την προσφυγή στο άρθρο 7 θα πρέπει να προσδιοριστεί, ποιος χρησιμοποίησε αυτά τα όπλα.