Μέσω αυτής της πόλης περνάει ο δρόμος, που ενώνει τις κεντρικές περιοχές της Συρίας με την πόλη Χαλέπι. Οι αντάρτες είχαν καταλάβει τη Χανασέρ στα τέλη Αυγούστου και είχαν αποκλείσει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, μέσω του οποίου οι στρατιωτικοί στο Χαλέπι λάμβαναν ενισχύσεις, πυρομαχικά και εφόδια. Τώρα ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων έχει αποκατασταθεί.