Κύρια αποστολή των πραγματογνωμόνων είναι η επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τη Δαμασκό για τα υπάρχοντα αποθέματα χημικών όπλων.
Για λόγους ασφαλείας, οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων των επιθεωρητών παραμένουν απόρρητα. Κύρια απειλή για το έργο της διεθνούς αποστολής αποτελούν οι αδιάκοπες συγκρούσεις μεταξύ της αντιπολίτευσης και των κυβερνητικών δυνάμεων.