Για την ώρα, το ρομπότ μπορεί να εκτελέσει απλές, αλλά επικίνδυνες για τον άνθρωπο λειτουργίες, όπως η οπτική επιθεώρηση των διαστημικών συσκευών με σκοπό την ανίχνευση φθορών και βλαβών και την αποκατάστασή τους. Προβλέπεται ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το SAR-400 θα μεταφερθεί στο ΔΔΣ και αργότερα θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.