«Οι οργανωτικές παράμετροι μιας τέτοιας συνάντησης βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, στο στάδιο της επεξεργασίας από τα δύο μέρη και πιστεύουμε ότι μια τέτοια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί» - είπε.

Σύμφωνα με τον βοηθός του Προέδρου, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η εξέλιξη των συμφωνιών και οι προοπτικές της κοινής εργασίας για το συριακό θέμα.