Σύμφωνα με τα σχέδια ανάπτυξης των νέων περιοχών της πρωτεύουσας, φέτος θα χτιστούν κατοικίες ολικής επιφάνειας 1εκατομμυρίου 100 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Μάλιστα, οι διαστάσεις οικοδόμησης κτιρίων λίγων ορόφων αποτελούν εδώ περίπου 40% και στο μέλλον θα ξεπεράσουν τις διαστάσεις ανέγερσης πολυώροφων κατοικιώντων με πολλά διαμερίσματα.

Πέρυσι η έκταση της Μόσχας αυξήθηκε κατά 2 και πάνω φορές σαν αποτέλεσμα της προσθήκης στην πόλη των νοτιο-δυτικών περιοχών της.