Γίνεται λόγος κυρίως για το διοικητικό προσωπικό και τους εργαζομένους των υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης και επικοινωνιών. Την 1η Οκτωβρίου δεν λειτουργούν ορισμένα ομοσπονδιακά ιδρύματα των ΗΠΑ λόγω έλλειψης συμβιβασμού σχετικά με τον προϋπολογισμό. Οι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούν την κατάργηση της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία εγκρίθηκε με την προτροπή του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.