Στις 3 Οκτωβρίου του 1990 υπογράφτηκε το γνωστό Σύμφωνο πάνω στη βάση του οποίου η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας συνενώθηκε με την πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Η χώρα είχε διαιρεθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ενοποίηση της Γερμανίας κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό χάρη στην πολιτική βούληση του πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.