Άλλες λεπτομέριες ο τηλεοπτικός σταθμός δεν ανέφερε. Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν αυτές οι πληροφορίες από άλλες πηγές.