Συνολικά η οδηγία της κρατικής διεύθυνσης τουρισμού περιέχει 64 σελίδες οδηγιών για τον «πολιτισμένο τουρισμό». Η έκδοσή της κανονίστηκε να συμπέσει με τον εορτασμό την 1η Οκτωβρίου της Ημέρας της Ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Μετά από αυτή την ημέρα ακολουθούν εβδομαδιαίες διακοπές για όλους τους πολίτες, τις οποίες συχνά χρησιμοποιούν για ταξίδια στο εξωτερικό.