Χάρη στο γεγονός ότι τα έξυπνα τηλέφωνα σήμερα είναι διαδεδομένα σχεδόν παντού και σε πολύ μεγάλες ποσότητες, εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός διαδραστικού χάρτη της σεισμικής δραστηριότητας, ο οποίος θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των παραμέτρων του σεισμού και να παράσχει στους ειδικούς τα απαραίτητα στοιχεία άμεσα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το συμβάν.