Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την άντληση όμβριων υδάτων σε ένα προσωρινό ντεπόζιτο. Το νερό που διέρρευσε πρόλαβε να απορροφηθεί από το έδαφος. Τον Αύγουστο σε αυτό τον ΠΗΣ είχε ανακαλυφθεί η μεγαλύτερη μετά το ατύχημα του 2011 διαρροή 300 τόνων ραδιενεργού νερού.