Τα πλοία απομακρύνθηκαν από τη διαφιλονικούμενη περιοχή μετά από 6 ώρες.

Την τελευταία φορά που διαπιστώθηκε παρουσία κινεζικών πλοίων ήταν την 27η Σεπτεμβρίου.

Οι νήσοι Σενκάκου αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.