Στην οδηγία για τη χρήση κατασκοπευτικών πληροφοριών για τους πράκτορες της NSA γίνεται αναφορά στο αποθετήριο μεταδεδομένων με την κωδική ονομασία Marina. Αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μαζεύει τα στοιχεία επικοινωνίας του και το περιεχόμενο και κάνει συνοπτική έκθεση.