«Δεν σκοπεύω να το συζητήσω. Νομίζω ότι η συνέντευξη τελείωσε, διότι πήγε κάπως λανθασμένα», - υπογράμμισε η Άννα Τσάπμαν.

Η πρόταση προς το φυγά αμερικανό να δημιουργήσουν οικογένεια εμφανίστηκε στο Twitter της Ρωσίδας στις 4 Ιουλίου.