Όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή Γεωργίας, «η Επιτροπή έλαβε γράμμα από τη ΔΟΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, η ΔΟΕ δεν θα αναγνωρίσει ούτε την Αμπχαζία, ούτε τη Νότια Οσετία και αναγνωρίζει αποκλειστικά την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή Γεωργίας, η δικαιοδοσία της οποίας καλύπτει όλο το έδαφος της Γεωργίας, όπως αυτό αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα».