Εάν τα σχέδια υλοποιηθούν, αυτό θα είναι το πρώτο παράδειγμα χρήσης 3D εκτυπωτή στο διάστημα και θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των επόμενων αποστολών.

Είναι σημαντικό αυτή η συσκευή να μπορεί να αντέξει τις δονήσεις κατά την εκτόξευση και να λειτουργεί ασφαλώς στον κλειστό χώρο του Διαστημικού Σταθμού.