Οι φοιτητές και οι εκπρόσωποι καλλιτεχνικών ομάδων θα χρησιμοποιηθούν σε μαζικές σκηνές των Τελετών, συμπεριλαμβανομένων και χορευτικών και ακροβατικών νουμερών. Και άλλοι περίπου 2 χιλ. εθελοντές να βοηθούν στη διοργάνωση των τελετών στους χώρους, στα παρασκήνια και στο χώρο του Ολυμπιακού πάρκου.

Η επιλογή των επαγγελματιών καλλιτεχνών για τους κύριους ρόλους στις τελετές έναρξης και λήξης θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.