Εξαιτίας της κατάρρεσης σκοτώθηκε ένα παιδί 9 χρονών και  30 περίπου άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το ημιτελές κτίριο της εκκλησίας ήταν καλυμμένο με χοντρόπανο και λόγω των πρόσφατων σφοδρών βροχοπτώσεων το βάρος της στέγης αυξήθηκε σημαντικά, προκαλώντας πιθανότατα την κατάρρευση των τοίχων του ναού.