Από ένα λίτρο διαλύματος που περιέχει τέτοια βακτήρια έχουν παραχθεί 580 χιλιοστόγραμμα καυσίμου.

Προς το παρόν η παραγωγική αποτελεσματικότητα της νέας μεθόδου είναι αρκετά χαμηλή, αλλά οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις έρευνες με σκοπό την εξεύρεση τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας.