Οι τρομοκρατικές ενέργειες στο Ιράκ συμβαίνουν πρακτικά καθημερινά. Το Σάββατο θύματά τους έγιναν 11 άνθρωποι.