«Οι λέξεις Ισραήλ και ειρήνη δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, αυτές θα πρέπει να συνυπάρχουν», - σημείωσε η Λίβνι, η οποία επίσης τόνισε, ότι «η βασική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ προέρχεται από το Ιράν και τον ακραίο ισλαμισμό σε αραβικά κράτη».