Από το ALPS έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αυτό είναι ικανό να καθαρίσει το νερό από 62 είδη ραδιονουκλιδίων.

Τώρα στις υπόγειες εγκαταστάσεις και στις δεξαμενές του πυρηνικού σταθμού έχουν συγκεντρωθεί περίπου 440000 τόνοι ραδιενεργού νερού, κι αυτή η ποσότητα συνεχώς αυξάνεται λόγω των νερών του υπεδάφους που έρχονται από το ύψωμα.