Περίπου 2 ώρες μετά το διαστημόπλοιο, που εκτελεί την πρώτη του πτήση, θα συνδεθεί με το σταθμό.

Ο βραχίονας συνέλαβε το διαστημόπλοιο μέσω των ειδικών συσκευών στον «πυθμένα» του. Μετά τη σύλληψη ο μήκους 17 μέτρων βραχίονας Canadarm θα πρέπει να τραβήξει το σκάφος προς το σταθμό, ώστε τελικά να το συνδέσει στη μονάδα Harmony.