Ο ίδιος σημείωσε εξάλλου, ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο η Ρωσία επιβεβαίωσε την παρουσία της στη Μέση Ανατολή και κατάφερε να εδραιώσει τη θέση της στην περιοχή.