Οι χειρούργοι αρνήθηκαν να αποκαταστήσουν το υπάρχον όργανο της όσφρησης και, αντί αυτού του πρότειναν την καλλιέργεια μιας νέας μύτης στο... μέτωπο. Ως βασικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν οι ιστοί τους πάσχοντος.

«Η νέα μύτη έχει ήδη φυτρώσει και -μέχρις ενός σημείου – αναπτυχθεί» -δήλωσαν οι γιατροί. Η μεταμόσχευση θα πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες.