«Το ψήφισμα βασίζεται στις ρωσο-αμερικανικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη Γενεύη, στις 14 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και λαμβάνει υπόψη την απόφαση της κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας να προσχωρήσει στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων» - τονίζεται από το Υπουργείο.