Τα συστήματα προορίζονται για την εξασφάλιση της συνολικής εποπτείας μιας τοποθεσίας, για την αναζήτηση και τον εντοπισμό όπως και την πλήξη στόχων από στάση, εν κινήσει - σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.