Οι ηγέτες των Σοσιαλδημοκρατών έχουν αποφασίσει ότι το ζήτημα της συμφωνίας συνασπισμού πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στο κόμμα, γεγονός το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του.

Για την αρχή των συνομιλιών χρειάζεται να δοθεί συγκατάθεση στο συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται σήμερα με τη συμμετοχή 200 συνέδρων. Είναι το ανώτατο όργανο του ΣΔΚΓ, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις κατά την περίοδο μεταξύ των συνεδριών.