«Η πρόγνωση είναι αρκετά ρεαλιστική, ακόμη και συντηρητική, πιθανόν να είναι λίγο περισσότερο» - είπε σε δημοσιογράφους στο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ, που άρχισε σήμερα στο Σότσι.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, η αύξηση του ΑΕΠ το 2014 αναμένεται να ανέλθει στο 2,8%, το 2015 στο 3,2% και το 2016 στο 3,3%.