Προβλέπεται ότι οι επιθεωρητές θα επισκεφθούν όχι μόνο τους χώρους της πιθανής χρήσης των χημικών όπλων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά και τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το συριακό στρατιωτικό πρόγραμμα χημικού πολέμου.

Η καταστροφή των χημικών όπλων στη Συρία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.