Το βράδυ της Πέμπτης έγινε γνωστό, ότι το ψήφισμα έγινε αποδεκτό από τα μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ.

Προβλέπονται μέτρα που απορρέουν από το Ζ΄ κεφάλαιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αφορούν την περίπτωση χρήσης ή παράνομης μεταφοράς χημικών όπλων στη Συρία, από οποιαδήποτε από τις συγκρουόμενες πλευρές. Για τη λήψη τους όμως απαιτείται ξεχωριστή απόφαση του Συμβουλίου.