Νωρίτερα η Ρωσική Ομοσπονδία έθεσε σε λειτουργεία την πρώτη και τη δεύτερη μονάδα του ΠΗΣ. Ο σταθμός λειτουργεί με επιτυχία στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας από το 2007 και αναγνωρίζεται ως ο ασφαλέστερος και ο πιο αποδοτικός οικονομικά απ’ όλους τους πυρηνικούς σταθμούς που λειτουργούν σήμερα στον κόσμο.

Υποτίθεται ότι το δεύτερο στάδιο του ΠΗΣ Tianwan θα τεθεί σε λειτουργία ως το τέλος του 2017.