Η απόφαση υπερψηφίστηκε από 14 κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ρωσία απείχε.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων επί του ψηφίσματος, η Ρωσική Ομοσπονδία πρότεινε να συμπεριληφθεί μια διάταξη που απαγορεύει την προμήθεια όπλων σε μη εξουσιοδοτημένους μη κρατικούς φορείς. Οι προσπάθειες αυτές συνάντησαν την αντίθεση μιας σειράς άλλων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και συγκεκριμένα των ΗΠΑ.